Ashtanga Vinyasa yoga

Ashtanga Vinyasa yoga

En populær yogaform som gir mye og krever litt.                                                                          De fleste kan i utgangspunktet starte med denne yogaformen. Den kan modereres etter kapasitet. Det er en fordel at du liker å bruke kroppen og ønsker noe mer enn bare det fysiske aspektet med ren trening.

Den består fysisk sett av en fast serie av asanas ( fysiske stillinger)
Man lærer først Primary serien (yoga Chikitsa)
Serien starter med Solhilsener (Surya namaskara A og B)
Deretter følger en serie av stående asanas, sittende asanas og en serie avsluttende asanas. Alle følger en bestemt rekkefølge.
Pusten er nøye synkronisert med bevegelsene og mellom hver sittende stilling er det en liten serie av bevegelser (vinyasa) som hjelper å holde flyten og bidrar til at Ashtanga Vinyasa yoga blir som en meditasjon i bevegelse.

Vi fokuserer på å ha en dyp og god pust hele tiden. Dette er viktig av flere grunner. Særlig ift å kjenne hvor dypt kroppen er klar for å gå i hver asana, utvikle ro og bevissthet i hva vi gjør slik at vi kan finne Stira sukham asanam (stødighet og komfort i stillingene) dvs at vi ønsker å finne en balanse mellom anstrengelse og følelsen av ro og mestring.

Når Ashtanga Yoga blir praktisert på tradisjonell måte, gjør yogapraksisen at vi utnytter potensialet vårt; både fysisk, psykisk og spirituelt. Gjennom yogapraksisen med fokus på pusten, stillingene m.m , kan vi oppnå bedre kontroll av sansene våre og skape en dypere forståelse av oss selv. Gjennom jevnlig, dedikert og hengiven praksis, skaper vi stødighet og balanse i kropp og sinn

Mitt fokus er at du skal kjenne mestring og glede over det du får til, samtidig ønsker jeg å inspirere deg til utvikling.

Mitt ønske er at du skal lære yogaformen på en trygg og god måte, slik at du skal bli i stand til å praktisere alene og på timer hvor du enn befinner deg.
Du vil også få lære om filosofien bak og hvordan den kan gi deg en ny glede i hverdagen og kanskje endre noen vaner til det bedre.

-Kari Waka, Ashtangayoga Haugesund