Ashtangayoga med meg

Ashtanga vinyasa yoga:

Hva kan du forvente? 

Gjennom med mange år med egen praksis og undervisning har jeg gjort  meg erfaringer i hva en ashtangapraksis kan gi og kreve både fysisk og mentalt. 

Man bør gi det en viss innsats, hva du legger i det får du ut av det.
Dessverre er dette noe som ofte blir misforstått mange gyver på og strever etter å prestere og ”få til” stillingene. Innsatsen bør heller ligge i å komme seg på matta regelmessig med intensjonen om å gjøre noe som er bra for deg i forhold til hvor du er fysisk og mentalt der og da.

Det kan oppleves krevende å forstå og kjenne når man trenger å slippe opp, være myk og ikke presse på, på samme måte som det av og til kan være nyttig å vite hvor og når man kan gi litt ekstra og komme litt ut av komfortsonen for å få utvikling. Legg derfor innsatsen i å forstå og finne ut hva som er bra for deg. Hva som er viktig og hva som er uviktig.

En nøkkel her er pusten. La pusten være en ledende guide,  uanstrengt og rolig. Det er når du puster uanstrengt og stødig du utfører/er i asanaen. 

Mine ashtangatimer: 

Det er din yoga, din kropp ditt sinn.  Jeg vil at du skal få opplevelser av mestring.

Jeg vil lede deg/dere rolig gjennom timen, jeg viser alltid modifikasjoner  hvis jeg beveger meg sammen med dere, de fleste som ikke praktiserer ashtangayoga daglig bør bruke ”modifikasjoner” for å ha en sunn yogapraksis.

 De som har praktisert Ashtanga en stund og gjør full stilling gjør disse etter kapasitet, men vær forberedt på at jeg ”modifiserer” deg om jeg ser det er nyttig. 

Jeg gjør ingen fysiske justeringer pga smittevernshensyn.

Mitt mål er at du gjennom mine verbale og visuelle instruksjoner skal få gode opplevelser av yoga og oppnå glede i å bevege deg.

I nuet er opplevelsen av yoga