Foredrag og innlegg

Foredrag og innlegg på temakvelder, team buildinger, foreninger og lag.

Yoga er blitt noe «alle» fått et kjennskap til enten personlig eller via andre. Det er blitt et samtaletema på arbeidsplassen, rundt middagsbordet osv.

Hva er det med yoga som er så tiltrekkende på så mange? Hva er det med denne gamle filosofien som appellerer til så mange her i vesten nå i moderne tid? Hva er det med denne måten å bevege kroppen på som er nyttig for helsen? Forskning finner stadig beviser på at de tidlige tiders Indiske yogier hadde en kunnskap om kropp og sinn vi «her på bjerget» på den tiden ikke var i nærheten av.

Yoga er et stort tema og vi kan finne mange innfallsvinkler for å belyse hva dette kan være. I mine foredrag vil jeg si litt om historien og hvordan vi i dagens samfunn kan nyttegjøre oss denne vakre filosofien og fysiske treningen uavhengig av hvor vi kommer fra, hvem vi er, trosretning og livssyn.

Hva kan yoga gi og bety for oss på det fysiske plan og hvordan yoga kan påvirke mennesker til å se ting klarere og øke sin kunnskap om hvordan vi selv påvirker og påvirkes av verden rundt oss er hovedtema for mine foredrag.