Slings Myofasciatrening

La meg spørre deg: Hvorfor føler du deg bedre i helsa og mer vital når du beveger deg regelmessig?

Fordi du gjør nettopp det.
Slings Myofascial Training er en fascia-fokusert bevegelses metode. Treningen/praksisen kan også fordypes og tilpasses med bruk av massasje baller o.l

Vi har et nettverk av fascia i kroppen vår:
Superficial fascia, loose fascia, deep fascia muscle fascia.
I Slings er det muscle fascia vi konsentrerer oss om. Når muskelfascia (=myofascia) blir dehydrert og hardner og blir betent vil deler av kroppen kjennes stiv og vond. Da begynner vi å ta «hensyn» til dette området og vi kompenserer ved å overbruke andre steder i kroppen.
På kort og lang sikt utvikles uheldige bevegelsesmønstre som etterhvert gir oss problemer.
Dette kan du gjøre noe med.

Myofascial bevegelsestrening er utviklet nettopp for å øke bla a elastisiteten og spensten, kraftoverføring og fleksibilitet samt stimulere og øke fuktsirkulasjonen i myofascia. Du vil merke ved å delta på Myofasciatrening at du blir mykere og føler deg lettere i bevegelser, går mykere og lettere og få bedre energi.
Det gir større frihet i kroppen. du vil få en større kinestetisk intelligens dvs det som gir klarhet i hva du kjenner i kroppen og hva du føler om det du kjenner, og vil da kunne ta sunne valg utfra det.

Myofascial bevegelsestrening sammen med bevegelse i form av gåturer, løping eller annen type trening og ikke mist yoga? Perfekt. Styrke, mobilisere, stabilisere, øke effektiviteten i bevegelsene og få balanse i kroppen er i fokus. Bevegelsene og stillingene er med vilje utført sakte, rytmisk og gjerne dynamisk. Foruten bevegelser utviklet spesielt for ” the slings” (faciastrøkene), kan treningmetoden tilpasses andre treningstyper i tillegg til terapeutiske tilnærminger i kroppsbevegelse.

Metoden er basert på de siste funnene i forskning og Tomas Meyers konsept i Anatomy Trains som støtter den vitenskapelig beviste sammenhengen mellom fascia og musklene (=myofascia) i kroppen. Man er nå i stand til å identifisere ”linjer/strøk” eller det vi kaller ”slings” av fascia som forbinder oss fra hode til tær, og ekstremitetene (hode, armer ben) til torso (kroppen). Gjennom kunnskapen denne forskningen gir  har man nå fått  en klarere informasjon om hvordan vi kan inkludere fascia i treningen målrettet, bevisst og helhetlig/holistisk. 

Konseptet bygger på Thomas Meyers Anatomy trains og Karen Gartner art of motion